دیپلماسی سایبری عربستان سعودی در قبال ایران در بستر شبکه اجتماعی توییتر؛ مطالعه‌موردی اغتشاشات دی‌ماه 1396

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

در سال­های اخیر، عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای اثرگذار در منطقه­­ی جنوب غرب آسیا، در حوزه­ی سایبری فعالیت­های زیادی را آغاز کرده است؛ عربستان از این فضا برای تقابل با رقبای منطقه­ای خود همانند جمهوری اسلامی ایران بهره­ی فراوانی می­برد. یکی از مهمترین عرصه­های این تقابل، اغتشاشات دی ماه در ایران در سال 1396 بود که در آغاز ابعاد دخالت­های فراملی در آن چندان روشن نبود. اما پس از گذشت اندکی، ابعاد دخالت سایر کشورها در این وقایع روشن شد و سبب شد تا به بررسی نقش یکی از کشورهای مهم در این زمینه بپردازیم. به دیگر بیان این پژوهش به دنبال آن است تا اصول کلی دیپلماسی سایبری عربستان در ایام اعتراضات دی ماه 96 علیه جمهوری اسلامی ایران را کشف نماید. این پژوهش قصد دارد با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون (تم)، به بررسی دیپلماسی سایبری عربستان سعودی در قبال ایران بپردازد. جامعه­ی تحقیق در این پژوهش، توییت­های ارسال شده از سوی نهادها و کاربران مهم عربستانی در دی ماه سال 96 است که برای این پژوهش، بیش از 2000 توییت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. پس از آغاز فرآیند کدگذاری طبق استانداردهای روش تحلیل مضمون،  بیش از 180 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان­دهنده و نهایتاً 5 مضمون فراگیر به دست آمد که در واقع مضامین فراگیر، همان محورهای اصلی دیپلماسی سایبری عربستان را شکل می­دهند؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که تأکید بر واگرایی های قومی و منطقه­ای، تخطئه­ی کنشگری منطقه­ای ایران، تخریب عملکرد سپاه پاسداران و تخریب نوع نظام حاکم در ایران، محورهای اصلی دیپلماسی سایبری عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia's Cyber Diplomacy in Regards to Iran On Twitter; Case Study Of Iran’s January 2018 Riots

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Borzouee 1
  • Amir reza Tamaddon 2
  • Reza Jahanbazi gojani 3

1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Islamic Education, Culture and Communication, Imam Sadegh University

2 PhD student in Culture and Communication, Imam Sadegh University

3 Master student of Culture and Communication, Imam Sadegh University

چکیده [English]

In recent years, Saudi Arabia, as one of the influential countries in the region of Southwest Asia, has started a lot of activities in the cyber field; Saudi Arabia is taking advantage of this space to compete with its regional rivals, such as the Islamic Republic of Iran. One of the most important areas of this confrontation was the riots in Iran in January 2018, in which the dimensions of transnational interventions were not very clear at the beginning. But after a while, the dimensions of other countries' involvement in these events became clear and led us to examine the role of one of the important countries in this field. In other words, this study seeks to uncover the general principles of Saudi cyber diplomacy during the January 2018 protests against the Islamic Republic of Iran. This study intends to investigate Saudi Arabia's cyber diplomacy towards Iran using a qualitative method and using the theme analysis method. The research community in this study is the tweets sent by important Saudi institutions and users in January 2018. For this research, more than 2000 tweets were selected and reviewed. After starting the coding process according to the standards of content analysis method, more than 180  basic themes, 17  organizing themes and finally 5  comprehensive themes were obtained, which in fact are the themes that form the main axes of Saudi cyber diplomacy; The results of this study show that the emphasis on ethnic and regional divergences, regional violations of Iranian activism, the destruction of the Revolutionary Guards and the destruction of the ruling system in Iran, are the main axes of Saudi cyber diplomacy against the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Diplomacy
  • Saudi Arabia
  • January 2018 riots
  • Twitter
  • Islamic Republic of Iran