دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، دین و ارتباطات، اسفند 1391، صفحه 1-232 

علمی-پژوهشی

تعامل در فضای مجازی شبکه‌های‌ اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان

صفحه 5-36

10.30497/rc.2013.1438

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور


بررسی ارزش‌های دینی در اخبار دینی شبکه‌های سیما در سال 1388

صفحه 37-80

10.30497/rc.2014.1439

حسن مجیدی؛ محمد نیک ملکی


راهبرد کشور‌های اسلامی در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر معاصر

صفحه 81-112

10.30497/rc.2013.1440

محمدحسین مظفری


رهبری در مسجد؛ مورد مطالعه مسجد صفا

صفحه 113-145

10.30497/rc.2013.1441

محمدسعید مهدوی کنی؛ میثم فرخی


تصویر پیامبران(ع) در سینمای ایران

صفحه 147-180

10.30497/rc.2013.1442

سیده راضیه یاسینی


دیپلماسی عمومی و سازمان‌های فراملی مذهبی؛ مورد مطالعۀ رابطة العالم الاسلامی (1962-2012م.)

صفحه 181-210

10.30497/rc.2013.1443

حسن بشیر؛ حامد سعادت پور