دوره و شماره: دوره 20، شماره 43، دین و ارتباطات، شهریور 1392، صفحه 1-204 

علمی-پژوهشی

تحلیل سیاست‌گذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل فرایندی

صفحه 5-42

10.30497/rc.2013.1501

حسام الدین آشنا؛ حسین مهربانی فر


بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب

صفحه 43-65

10.30497/rc.2013.1502

منصور خوشخویی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ پریسا آذریون


فضاهای فرهنگی جدید و بازنمایی: شناخت و تحلیل انتقادی کلیشه¬های شرق‌شناسی مسلمانان در وبلاگ‌های برگزیدة خبری آمریکا

صفحه 67-94

10.30497/rc.2013.1503

علیرضا دهقان؛ علی حاجی محمدی


اشاعة نوآوری از دیدگاه قرآن کریم؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین

صفحه 95-127

10.30497/rc.2013.1504

سید حسین شرف الدین؛ اسماعیل صابرکیوج


تعامل اجتماعی و هم‎گرایی فرهنگی مردم و روحانی خوانشی بینامتنی از سه فیلم دینی (زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)

صفحه 129-166

10.30497/rc.2013.1505

مسعود کوثری؛ عباس عموری


نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

صفحه 167-193

10.30497/rc.2013.1506

سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی؛ نرگس شکر بیگی؛ فرشته دارابی