دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 49، دین و ارتباطات، شهریور 1395، صفحه 1-200 

علمی-پژوهشی

مدل سیاست‌ فرهنگی در حکومت علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

صفحه 5-52

10.30497/rc.2016.1874

حسام‌الدین آشنا؛ سید محمد کاظمی قهفرخی


پالایش فضای مجازی؛ حکم و مسائل آن از دیدگاه فقهی

صفحه 53-80

10.30497/rc.2016.1875

محسن اسماعیلی؛ محمدصادق نصراللهی


بررسی نیم‌رخ مؤلفه‌های دین‌داری و تأثیر‌پذیری دینی مخاطبان فیلم‌های جشنواره رویش

صفحه 81-108

10.30497/rc.2016.1937

حامد بخشی؛ فائزه اعظم کاری


عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری

صفحه 109-136

10.30497/rc.2016.1877

سید حسین شرف‌الدین؛ محمدجواد نوروزی اقبالی


تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت‌های تقنینی

صفحه 137-166

10.30497/rc.2016.1878

احمدعلی قانع؛ محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی


شناخت عوامل مرتبط با کم‌توجهی به باورها و ارزش‌های دینی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی استان کرمانشاه

صفحه 167-190

10.30497/rc.2016.1879

گلمراد مرادی؛ محمدتقی سبزه‌ای