دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 54، دین و ارتباطات، اسفند 1397 

علمی-پژوهشی

سبک زندگی در آموزه های امام سجاد (ع) بر اساس رو ش های کاربردی انحراف زدا و فضیلت افزا

صفحه 1-31

10.30497/rc.2019.2355

مهدی ایزدی


بررسی میزان دینداری سرپرستان خانوار طبقه متوسط شهری مورد مطالعه شهر تهران

صفحه 33-69

10.30497/rc.2019.2356

رضا برهان؛ حسن سرایی؛ سیف الله سیف اللهی


نقش تعدیل‌کنندة جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطة مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین

صفحه 71-110

10.30497/rc.2019.2357

نجمه رضاداد؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی


بررسی ابعاد آموزش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور

صفحه 111-140

10.30497/rc.2019.2358

سید مهدی شریفی؛ سجاد کرمی نامیوندی


هنجارهای مرتبط با پیامبران در سه کتاب مقدس

صفحه 141-193

10.30497/rc.2019.2359

مهدی محسنیان راد؛ محمد هادی همایون


مبانی فقهی، اخلاقی و ارتباطاتی مواجهه با اهانت به معصومان ()

صفحه 195-227

10.30497/rc.2019.2360

میثم مطیعی؛ سیدمجتبی عزیزی


دین، هویت ملی و روایت امپراطوری در مجموعه تلویزیونی «حریم سلطان»

صفحه 229-252

10.30497/rc.2019.2361

محمد میناوند