دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 55، شهریور 1398 

علمی-پژوهشی

الگوی صورت‌بندی مسائل سینمای ایران از منظر رهبر معظم انقلاب؛ از وضع موجود تا وضع مطلوب

صفحه 1-38

10.30497/rc.2019.2526

محمدصابر اسدی؛ محمد صادق نصراللهی


موقعیت‌سازهای ملی‌گرایانه ‌‌هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌

صفحه 39-65

10.30497/rc.2019.2527

حسین پرکان؛ آرزو نیکوئیان


آیین‌های تلویزیونی و بازنمایی «حزن مذهبی» آسیب‌شناسی سنت‌های مناسبتی تلویزیون ایران در «محرم»

صفحه 67-97

10.30497/rc.2019.2528

علی جعفری؛ ناصر باهنر


بررسی رابطه عفاف و محبوبیت نقش در شخصیت‌های زنِ فیلم‌های سینمایی پربیننده تلویزیون

صفحه 99-114

10.30497/rc.2019.2529

محسن شاکری نژاد؛ سعید باقری


واکاوی ادراک زائران از رفتار خادمان در اربعین: روایتی مردم‌شناختی از پدیده عظیم پیاده‌روی اربعین

صفحه 115-148

10.30497/rc.2019.2530

اسماعیل شراهی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


واکاوی نسبت جهان‌بینی با مسائل جنسی و عفاف در سینما؛ مطالعه موردی انیمیشن مهمانی سوسیس‌ها (2016)

صفحه 149-172

10.30497/rc.2019.2531

محمد مجید شهبازی؛ محمد امین بهزادنسب؛ محمد رضا برزویی


گفتمان‌های غالب غربی‌ها در مورد اسلام/ مسلمانان: مطالعه موردی منتخبی از کاربران انگلیسی زبان فیس‌بوک

صفحه 173-218

10.30497/rc.2019.2532

سعید رضا عاملی؛ مریم رازانی


ارتباط عفیفانه در زندگی سایبری؛ رویکردی پدیدارشناختی

صفحه 219-248

10.30497/rc.2019.2534

سید عبدالرسول علم الهدی


بازنمود زندگی روزمره یوتوپیایی زنان غربی پیوسته به داعش در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 249-274

10.30497/rc.2019.2536

زهرا فرمد؛ عبدالله بیچرانلو


حدود مداخله‌‌ دولت در فرهنگ در منابع دینی؛ مورد مطالعه: موسوعه امام علی (ع)

صفحه 275-302

10.30497/rc.2019.2537

احمدعلی قانع؛ هادی غیاثی؛ عباس قائمی


پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه

صفحه 303-334

10.30497/rc.2019.2562

سهراب محمدی پویا؛ علی ایمان زاده؛ فرامرز محمدی پویا؛ احمد زارعی


بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر حجاب و پوشش کاربران با تأکید بر ابعاد‌ دین‌داری (مورد مطالعه:‌ کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام)

صفحه 335-362

10.30497/rc.2019.2538

سیدنصرت اله نعمتی فر؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی،