دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 61، دین و ارتباطات، خرداد 1401، صفحه 372-1 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی-پژوهشی

الگوی عرفان مبارزه‌جو در اندیشه شهید مصطفی چمران

صفحه 26-1

10.30497/rc.2022.76180

یعقوب توکلی؛ محمدصادق شهبازی‌راد


رابطۀ انسان و موجودات فرا‌طبیعی در شاهنامه

صفحه 48-27

10.30497/rc.2022.76181

رضا جمشیدی؛ حسن حیدری؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی


رابطۀ سواد رسانه‌ای و هوش اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران)

صفحه 80-49

10.30497/rc.2022.76182

امیر جهانی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


ضرورت آموزش شیوه‌ها و مهارت‌های گفت‌وگوی ادیان

صفحه 102-81

10.30497/rc.2022.76183

خلیل حکیمی فر


بررسی دلالت‌های ارتباطی غیرکلامی حالات مختلف بدن در قرآن

صفحه 131-103

10.30497/rc.2022.76184

محمدجواد صادقی‌مجد؛ میثم چیتگرها


ارزیابی طرح تربیتی حلقه‌های صالحین؛ مورد مطالعه شهرستان دزفول

صفحه 171-133

10.30497/rc.2022.76185

احمد على قانع؛ میثم فرخی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی


مطالعه‌ای نئوفرمالیستی بر نمایش لحظۀ معجزه در سینما از دیدگاه مسیحیت

صفحه 194-173

10.30497/rc.2022.76186

محمد جواد گهربخش؛ بابک سعداللهی؛ فرناز قره‌داغی؛ پدرام رستمی


علمی-پژوهشی

تدوین الگوی ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام خمینی(س)

صفحه 222-195

10.30497/rc.2022.76187

امیدعلی مسعودی


گفتمان‌های حاکم بر آموزش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در ایران

صفحه 254-223

10.30497/rc.2022.76188

سیما میربخش؛ محمد سلطانی‌فر؛ بهاره نصیری


دلالت‌های تربیت اجتماعی اسلامی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران با توجه به مبانی فلسفۀ میان‌فرهنگی

صفحه 285-255

10.30497/rc.2022.76189

فهیمه نصیری؛ طیبه ماهروزاده؛ مریم بناهان


طراحی الگوی ارزیابی اخلاق در سازمان‏‌های رسانه‌‏ای

صفحه 318-287

10.30497/rc.2022.76190

سیدمحمدحسین هاشمیان


علمی-پژوهشی

تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌‏ای برای رسانه ملی بر مبنای آموزه‌‏های اسلامی با تأکید بر کتاب معراج‌‏السعادة

صفحه 342-319

10.30497/rc.2022.76191

محمدعلی هرمزی‌زاده؛ محمدحسین ساعی؛ محمدصادق باطنی